Activităţi

Drumeție

În Cheile Nerei, cea mai la îndemână activitate este drumeția, dar nici aceasta nu e lipsită de un specific aparte. Poteca ce merge de-a lungul cheilor are și multe porțiuni expuse, fiind tăiată în stâncă, sau obligând călătorul să treacă râul prin vaduri de câteva ori. La aceasta se adaugă atenția sporită ce trebuie acordată locurilor însorite, unde ne putem întâlni cu vipera cu corn. Merită din plin experiența parcurgerii acestor locuri sălbatice, invadate vara de bogata vegetație a făgetelor cvasivirgine. De la Podul Beiului pornesc, în direcții diferite, patru trasee tematice, cel mai interesant fiind cel care duce la cascada Beușnița.

Tiroliană și rapel

Iubitorii de spectaculos se pot bucura în zona cunoscută drept La Tunele de un traseu de tiroliană. Acesta are 90 m lungime, cu plecare de la aproximativ 40 m înălţime şi traversează râul Nera de pe malul stâng pe malul drept. Traversarea durează în jur de 12-14 secunde. Distanţa dintre capătul de jos al tirolianei şi locul de rapel este de aproximativ 50 m. Coborârea în rapel se face de la înalţimea de 18 m. După rapel, întoarcerea la tiroliană se face prin Tunelul Mare de pe poteca ce face legătura între Sasca Română şi Podul Beiului. Tiroliana este disponibilă doar pentru grupuri de minim 8 persoane, iar programările se fac la pensiunea Cheile Nerei din Sasca Română. Tariful variază în funcție de numărul de participanți.

Cicloturism

Turismul pe două roți poate folosi cu succes atât drumul județean pe la Cărbunari și Stăncilova, cât și câteva drumuri locale sau forestiere. Inclusiv Cheile Nerei sunt accesibile bicicliștilor, din amonte până la Poiana Meliugului, iar din aval până la cantonul Damian. De asemenea, cu bicicleta se poate ajunge și la Ochiul Beiului.

Observarea florei și faunei

Datorită reliefului carstic și climei cu influențe submediteraneene, trăiesc aici  numeroase specii – unele aflate la limita arealului lor de viețuire în Europa, ceea ce face foarte atractivă observarea florei și faunei. De la versanții domoli până la abrupturile calcaroase din lungul cheilor, pădurile seculare de fag (Fagus sylvatica) alternează cu tufărișuri de cărpiniță (Carpinus orientalis), scumpie (Cotinus coggygria) și liliac (Syringa vulgaris) și cu pajiști de stâncărie cu o mare diversitate floristică. Vara, pe alocuri, unele pajiști sunt împodobite cu delicate flori de orhidee. Prin pădurile întinse se remarcă excepționale exemplare de alun turcesc (Corylus colurna) – unele dintre cele mai frumoase din țară.
Pe stâncăriile însorite se pot întâlni unele specii caracteristice precum vipera cu corn (Vipera ammodytes ammodytes) sau emblematice pentru ariile protejate din zonă, cum este scorpionul carpatin (Euscorpius carpathicus). De la fluturi și libelule care încântă privirea vizitatorului până la gândaci care se ascund în lemnul arborilor seculari, numeroase specii protejate de nevertebrate își găsesc adăpost aici. De-a lungul râului Nera pot fi observate urmele discrete ale vidrei (Lutra lutra), iar în apele sale își găsesc refugiu unele specii rare, care au supraviețuit glaciațiunii, precum melcul acvatic Amphimelania holandri și fâsa mare Cobitis elongata. Chiar dacă sunt mai greu vizibile, haitele de lupi (Canis lupus) și exemplarele de râs (Lynx lynx) sunt și ele prezente aici. Pentru iubitorii de păsări există peste 100 de specii care pot fi văzute în diferite perioade ale anului, printre care se numără șoimul călător (Falco peregrinus),  huhurezul mare (Strix uralensis), ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos), presura de gradină (Emberiza hortulana) sau lăstunul de stâncă (Ptyonoprogne rupestris).

Tururi foto

Subiectele fotografice abundă în zonă. De la poienile cu sălașe pitorești la tumultul apelor Nerei și afluenților ei, de la spectacolul stâncăriilor inundate de verdele bogat al verii sau de armonia și diversitatea cromatică a toamnei până la sclipirile de gheață ale cascadelor, totul atrage obiectivul camerei. Iubitorii de păsări pot avea ocazia să fotografieze numeroase specii de răpitoare, atât de zi, cât și de noapte, în funcție de perioada de vizită aleasă. Vara, pajiștile și potecile ce șerpuiesc de-a lungul râurilor sunt locul ideal pentru pasionații fotografi de fluturi, libelule și orhidee – aceștia se pot cufunda într-o lume a macrofotografiei, ce compensează lipsa spațiilor vaste, monumentale. Fotografii specializaţi pot profita de spectacolul subteranului pentru fotografia de detaliu a formaţiunilor geologice sau pentru splendoarea sălilor şi formaţiunilor impresionante.

Sporturi de apă: rafting / caiac-canoe

Sporturile de apă sunt activitatea cea mai reprezentativă a zonei, Nera fiind cunoscută și peste hotare ca un râu atractiv când vine vorba de rafting. Apele ei sunt adânci și liniștite, deci e loc și pentru începători. Cei 23km de chei dintre Șopotu Nou și Sasca Română sunt un parcurs întortocheat și pitoresc, care se face în 7 ore (45m diferență de nivel, debit mediu 6mc/sec.), dar există și posibilitatea abordării unor segmente mai mici.

Speologie

Câteva peșteri ale zonei pot fi vizitate de către turiști, însă numai cu echipament special şi însoţiţi de ghizi specializaţi sau speologi. Mai cunoscute sunt Peștera Dracului, Avenul Cutezătorii sau Peștera Boilor, toate aflate de-a lungul Cheilor Nerei.