Vom aprecia dacă pe parcursul șederii tale în zona Cheile Nerei vei respecta următoarele reguli:

 1. accesul autovehiculelor și al turiștilor este permis numai pe traseele stabilite și marcate;
 2. parcarea autoturismelor se face numai în locuri special destinate acestui scop;
 3. camparea este interzisă în rezervații exceptând locurile special amenajate;
 4. abandonarea deșeurilor de orice fel pe este interzisă. Turiștii au obligația de a evacua deșeurile pe care le generează pe timpul vizitării zonei;
 5. nu se spală mașinile în apele curgătoare sau pe malurile lacurilor și nu se deversează substanțe nocive sau detergenți;
 6. este interzisă poluarea fonică de orice fel : strigăte, muzică dată peste limita normalului, țipete, urlete etc;
 7. nu se organizează sărbători câmpenești în rezervațiile naturale;
 8. se interzice distrugerea florei sub orice pretext;
 9. animalele sălbatice (mamifere, păsări, reptile, insecte etc) nu se hrănesc și se deranjează din mediul lor natural;
 10. aprinderea focului în padure sau de-a lungul traseelor turistice este permisă numai în locurile special amenajate în acest scop;
 11. scrierea pe arbori, pe stânci sau pe pereții peșterilor este interzisă;
 12. este interzisă distrugerea barierelor de pe drumurile auto forestiere, indicatoarelor, precum și a panourilor ce oferă informații despre zonă;
 13. trebuie respectate indicațiile rangerilor, ale pădurarilor și ale altor persoane din administrația parcului;
 14. pe teritoriul parcului național copiii sub 14 ani au acces numai cu părinții sau în grupuri organizate conduse de o persoană majoră responsabilă;
 15. accesul cu câini este permis doar dacă aceștia sunt ținuți în lesă;
 16. practicarea sporturilor cu motor în zone offroad neamenajate este interzisă;
 17. Vânătoarea și pescuitul pe cuprinsul parcului național sunt interzise.